โรงเรียนอนุบาลปานตะวัน เล็งเห็นความสำคัญ ของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 6 ขวบ เป็นอย่างยิ่ง จึง มีแนวคิดที่จะพัฒนาเด็ก เพื่อเป็นการวางราก ฐานที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป
. . . อ่านต่อ . . .

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่มีขึ้นอย่าง รวดเร็วดังนั้น โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา เด็กโดยองค์รวมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม
. . . อ่านต่อ . . .
 
     

พบกับกิจกรรม และข่าวสารจากโรงเรียนอนุบาล ปานตะวัน ที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงความ เคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
. . . อ่านต่อ . . .

ตั้งอยู่เลขที่ 47 ถนนพุทธบูชาซอย 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
โทร. 081-899-7733
. . . อ่านต่อ . . .
 
 
 
 
 
 
 
 
  โรงเรียนอนุบาล ปานตะวัน
เลขที่ 47 ถนนพุทธบูชาซอย 36 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โทร. 081-899-7733